tifatech Đà Nẵng

HTCCA Bo mạch dành cho máy pha Casadio, Cime, Faema.....       HTCLG Bo mạch dành cho máy pha Expobar, La Nuova Era, Bezzera,...       HTCNS Bo mạch dành cho máy pha Nuova Simonelli

Sản phẩm

La tifaleno  1GB Plus
Bo mạch máy pha cà phê HTCCA
La tifaleno  1GW Plus
Bo mạch máy pha cà phê HTCLG
La tifaleno 1GB
La tifaleno  1GW
Bo mạch máy pha cà phê HTCNS
Bo mạch máy pha cà phê CNS1G
Combo trọn bộ Beta 1 Group
Bo mạch máy pha cà phê HTCGS
Bàn phím máy pha HTCNS-KT5
Bo mạch máy pha cà phê CGSM1G
Bàn phím máy pha HTCNS-KT3
Biến áp ATE-110-1-3 Black
Biến áp ATE-110-1-3 Brown
Bo mạch hiển thị HTCLS-LT
Bo mạch GICAR 3D5
Bo mạch casadio
Cáp kết nối CBN
Cáp kết nối CBW
Nút nhấn PBL-22F0B
Cáp kết nối CBC-01G
Cáp kết nối CBC-02G
Bo mạch Nuova 2 Group
Cáp kết nối CBG03G
Bo mạch Nuova 1 Group
Cáp kết nối CBL
Màn hình LDG19B
Bo mạch máy pha cà phê CLGL3G
Bo mạch Gicar 1 group
Cảm biến máy pha TS1S
Biến áp ATE-110-1-1
Biến áp ATE-110-1-2
Bo mạch Gicar 3d5 Maestro Deluxe
Màn hình LDG15B
Bo mạch máy pha cà phê CEP2G
Cáp kết nối CBN1G
Bo mạch Gicar 30uZ R/E 230Vac
Bo mạch máy pha cà phê CGSZ1G
Bo mạch máy pha cà phê RCO3G
Bo mạch Rancilio Classe 5
Bo mạch máy pha cà phê WGA3G
Bo mạch Expobar Megacrem, Elegance,...
Bo mạch kết nối bàn phím WS1
tifatech_phone tifatech_zalo