tifatech Đà Nẵng

HTCCA Bo mạch dành cho máy pha Casadio, Cime, Faema.....       HTCLG Bo mạch dành cho máy pha Expobar, La Nuova Era, Bezzera,...       HTCNS Bo mạch dành cho máy pha Nuova Simonelli

Bo Mạch Nhập khẩu

Bo mạch GICAR 3D5
Bo mạch casadio
Bo mạch Nuova 2 Group
Bo mạch Nuova 1 Group
Bo mạch Gicar 1 group
Bo mạch Gicar 3d5 Maestro Deluxe
Bo mạch Gicar 30uZ R/E 230Vac
Bo mạch Rancilio Classe 5
Bo mạch Expobar Megacrem, Elegance,...
tifatech_phone tifatech_zalo