tifatech Đà Nẵng

HTCCA Bo mạch dành cho máy pha Casadio, Cime, Faema.....       HTCLG Bo mạch dành cho máy pha Expobar, La Nuova Era, Bezzera,...       HTCNS Bo mạch dành cho máy pha Nuova Simonelli

Bo Mạch/Linh Kiện

Bo mạch máy pha cà phê HTCCA
Bo mạch máy pha cà phê HTCLG
Bo mạch máy pha cà phê HTCNS
Bo mạch máy pha cà phê CNS1G
Bo mạch máy pha cà phê HTCGS
Bàn phím máy pha HTCNS-KT5
Bo mạch máy pha cà phê CGSM1G
Bàn phím máy pha HTCNS-KT3
Biến áp ATE-110-1-3 Black
Biến áp ATE-110-1-3 Brown
Bo mạch hiển thị HTCLS-LT
Bo mạch GICAR 3D5
Bo mạch casadio
Cáp kết nối CBN
Cáp kết nối CBW
Nút nhấn PBL-22F0B
Cáp kết nối CBC-01G
Cáp kết nối CBC-02G
Bo mạch Nuova 2 Group
Cáp kết nối CBG03G
Bo mạch Nuova 1 Group
Cáp kết nối CBL
Màn hình LDG19B
Bo mạch máy pha cà phê CLGL3G
Bo mạch Gicar 1 group
Cảm biến máy pha TS1S
Biến áp ATE-110-1-1
Biến áp ATE-110-1-2
Màn hình LDG15B
tifatech_phone tifatech_zalo