tifatech Đà Nẵng

HTCCA Bo mạch dành cho máy pha Casadio, Cime, Faema.....       HTCLG Bo mạch dành cho máy pha Expobar, La Nuova Era, Bezzera,...       HTCNS Bo mạch dành cho máy pha Nuova Simonelli

Bo Mạch Tifatech Sản xuất

Bo mạch máy pha cà phê HTCCA
Bo mạch máy pha cà phê HTCLG
Bo mạch máy pha cà phê HTCNS
Bo mạch máy pha cà phê CNS1G
Bo mạch máy pha cà phê HTCGS
Bàn phím máy pha HTCNS-KT5
Bo mạch máy pha cà phê CGSM1G
Bàn phím máy pha HTCNS-KT3
Bo mạch hiển thị HTCLS-LT
Bo mạch máy pha cà phê CLGL3G
Bo mạch máy pha cà phê CEP2G
Bo mạch máy pha cà phê CGSZ1G
Bo mạch máy pha cà phê RCO3G
Bo mạch máy pha cà phê WGA3G
Bo mạch kết nối bàn phím WS1
Bo mạch máy pha cà phê NSM1G
Bo mạch máy pha cà phê CAP2G
Bo mạch máy pha cà phê CEM2G
Bo mạch máy pha cà phê EC1G
Bo mạch máy xay CCG
tifatech_phone tifatech_zalo